VELIKI PRIORITET

Podravka planira uložiti oko 100 milijuna eura u zelene projekte

Cijena i kvaliteta. To su dva osnovna, gotovo i jedina parametra koja su se oduvijek razmatrala pri odabiru proizvoda koji će se kupiti. Međutim, suvremeni kupci gledaju mnogo dalje od toga. U vremenu velikih klimatskih i socijalnih izazova važna im je i priča šira od one potrošačke. Zbog toga, gotovo sva novija istraživanja o navikama potrošača pokazuju kako se gotovo uz bok cijeni i kvaliteti stavlja i parametar brige o održivosti. No što to zapravo znači i koje sve napore čine tvrtke kojima je stalo do održivosti? Tu tek priča postaje zanimljiva.

Održivost nema alternativu

Zato razgovaramo s Matijom Hlebarom i Irenom Ivanković iz Podravke jer ta je tvrtka jedna od rijetkih koja ima ne samo osobu koja se bavi temama održivosti, već cijelu poslovnu jedinicu kojoj je održivi razvoj glavni fokus. Imaju puno posla jer ciljevi koje je Grupa Podravka zadala sama sebi stvarno su ambiciozni. Kako objašnjava Matija Hlebar, donijeli su više dokumenata, od kojih je Politika zaštite okoliša Grupe Podravka tek jedan u nizu.

Foto: Matija Hlebar/Podravka

“Zaštita okoliša jedan je od prioriteta Podravke, a provodi se primjenom načela održivog razvoja i čistije proizvodnje. U proizvodnom procesu tako je sve zastupljenije korištenje obnovljivih izvora energije (kotlovnica na drvnu sječku, fotonaponske elektrane), a kroz planirane kapitalne investicije udio obnovljivih izvora energije će se dodatno povećati. Podravka kontinuirano razvija i poboljšava procese, proizvode i usluge s ciljem smanjenja negativnog utjecaja na okoliš. Pozitivnom utjecaju na okoliš doprinosi investicijama u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, čime se smanjuje potrošnja energenata pa posljedično i emisije CO2, a snažan investicijski ciklus napreduje po planu. U 2022. godini započeli smo obnovu voznog parka teretnih vozila. Nabavom i eksploatacijom novih teretnih vozila EURO VI norme ostvarena su poboljšanja u smanjenju negativnog utjecaja na okoliš”.

Foto: Podravka

Letvica dignuta još više od ionako strogih europskih normi

Ovaj tekst vjerojatno čitate na području kontinenta koji želi postati prvi klimatski neutralan kontinent. To je Europska unija sebi zadala kao jasan i jako ambiciozan cilj. Zemlje potpisnice Pariškog sporazuma obvezale su se smanjiti emisiju CO2 za 55% do 2030. godine. I ne samo to, obvezale su se da će do 2050. postati i klimatski neutralne. Ni Hrvatska tu nije iznimka jer svoj je potpis stavila 2016. godine. Podravka je rano krenula ispunjavati svoj dio obveza, ali Irena Ivanković, voditeljica tima za održivi razvoj, pojašnjava kako je tvrtka nedavno odlučila letvicu sama sebi podići još više od ionako strogih europskih normi.

Foto: HGK

Uprava je 2023. usvojila Strategiju održivog poslovanja Grupe Podravka do 2030. godine. Ona se sastoji od deset glavnih ciljeva, a prilikom njihova definiranja, željeli smo da budu izazovni i ostvarivi. Ovo su ciljevi koje smo stavili pred sebe:

  • 100% električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji na području Europske unije
  • 50% toplinske energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji na području Europske unije
  • 60% manje CO2 emisija na razini društva Podravka d.d.
  • 40% manje CO2 emisija na razini Grupe Podravka
  • 100% ambalaže reciklabilno, povratno ili kompostabilno za sve prehrambene proizvode
  • 5% manje otpada od hrane po toni proizvedenih proizvoda
  • 20% manje soli i šećera u 75% novih i inoviranih proizvoda
  • Unaprjeđenje korporativne kulture i klime u svim organizacijskim jedinicama
  • Kontinuirano poboljšanje materijalnih prava radnika
  • Pristupanje UN globalnom sporazumu (UN Global Compact)

Zelena tranzicija nije jeftina i mnogim je tvrtkama ogroman izazov odlučnije krenuti u tom smjeru. Timu za održivi razvoj Podravke koji prati i europsku regulativu, ali i klimatske promjene, jasno je kako drugog puta jednostavno nema ako na duge staze želiš poslovati i ekološki, ali i financijski održivo. Investicije u tom smjeru su velike, ali kad se poslovna strategija radi dugoročno, pokazuje kako se svaki uloženi euro višestruko isplati.

Foto: Podravka

S obzirom da je globalni porast temperature vrlo blizu temperaturnog limita definiranog u Pariškom sporazumu, za ostvarenje klimatskog cilja preostaje nam samo ubrzana transformacija koja iziskuje značajna financijska ulaganja. U sklopu Pariškog sporazuma dogovoren je mehanizam financiranja kojim će od 2020 godine bogatije zemlje onima manje bogatima omogućiti pristup do 100 milijardi dolara godišnje, a taj bi se okvir trebao revidirati 2025., ovisno o uspješnosti u ostvarenju klimatskog cilja (limitiranje globalnog temperaturnog rasta ispod dva Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje). Drugim riječima, zelena tranzicija jako je skupa jer zahtijeva velike investicije u održive i nove tehnologije, kao i transformacije poslovnih modela.

Čak 100 milijuna eura novih investicija

Foto: Podravka

Grupa Podravka do 2025. godine planira uložiti otprilike 100 milijuna eura u projekte kojima će se smanjiti ugljični otisak i povećati korištenje obnovljivih izvora energije (sunčane elektrane, logističko-distributivni centar). Podravka je 2023. s Ministarstvom poljoprivrede potpisala dobrovoljni sporazum “Sprečavanje nastanka otpada od hrane”. Kad se to pribroji ionako već izdašnim investicijama koje je uložila dosad, logično je pitanje: vide li se već danas rezultati silnih investicija? Primjećuju li kupci kako Podravka gleda dalje od čiste financijske dobiti? Mogu li neke pozitivne promjene primijetiti obični ljudi, barem u širem koprivničkom kraju? Irena Ivanković osobito je ponosna na te manje stvari koje su vidljive već danas jer one su prvi pokazatelji kako silni trud pokazuje rezultate.

Nadamo se da okolina u kojoj djelujemo primjećuje naš trud. Ulažemo napore ne samo u ciljeve povezane s okolišem, već i u društveno odgovorno poslovanje te dobro korporativno upravljanje, koje podrazumijeva transparentnost i informiranje javnosti. O svemu tome ćemo detaljno pisati u Godišnjem izvještaju Grupe Podravka, koji će biti objavljen početkom travnja. Primjerice, u 2023. godini zasadili smo 14.000 stabala, 4.000 lokalno na području Koprivnice i 10.000 na području Delnica. U prosincu smo napunili Banku hrane zagrebačkog Crvenog križa. Sustavno se radi na poboljšanju materijalnih prava Podravkinih zaposlenika. To se zasigurno može vidjeti „golim okom“.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Podravke.